1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


作品名称:《Lovelive 绘里雪公主》

CN:秋易安kira  (腾讯微博—点击进入  新浪微博—点击进入

C.V.C社团 腾讯官方微博空间—点击进入
C.V.C社团 新浪官方微博空间—点击进入

摄影/后期/排版:烟鬼
  妆面:露露   
  后勤:转转
  场地提供:锦色